Stichting Welzijn Grote Grazers

 

De stichting is op 2 augustus 2018 een rechtszaak is begonnen tegen de NVWA, Staatsbosbeheer en de Overheid.
De eerste zitting was begin oktober en de tweede zitting is op 22 november 2018


SPEECH
De Speech is gesproken op 30 september 2018 op het manifest in Lelystad.


Na decennia van wanbeheer zijn de Oostvaardersplassen getransformeerd van een gebied met een rijke biodiversiteit naar een macaber maanlandschap met de dood van ruim 3200 dieren in amper 4 maanden tijd als absolute “hoogtepunt” van het lugubere experiment van Frans Vera. Niet door een natuurramp, ziekte of oorlog, nee door bewuste  uithongering onder het mom van natuurlijke processen.  

Al het dierenleed werd zonder enige schaamte geveegd onder het doodskleed van de OVP, doordrenkt met het bloed van onschuldige dieren en wij,  en die op komen voor de belangen van de dieren,  worden weggezet als criminelen,  onnozelen of bijvoergekkies.

Gelukkig bevinden wij ons in goed gezelschap zoals professor Frank Berendse, Jaap Slurink, Jane Goodall, Patrick van Veen en velen anderen.   

De Provincie heeft gekozen voor een ander beheer en eigenlijk zouden wij moeten juichen, want hierdoor komt er eindelijk een einde aan het Rijk van Vera en kornuiten, die hun ego’s veel belangrijker vinden dan de flora en fauna in de OVP.

Lees verder.....
RAMPZALIGE SITUATIE IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN.

De situatie in de Oostvaardersplassen heeft zich de afgelopen weken rampzalig ontwikkeld. De winter 2017-2018 was weliswaar een betrekkelijk zachte winter, maar het venijn zat hem in de staart. Eind februari stroomde met een krachtige noordoostenwind erg koude lucht het land binnen. Met rampzalige gevolgen voor de grote grazers in de Oostvaarderplassen.

In februari werden ruim duizend koeien, herten en paarden door de beheerders afgeschoten of stierven door verhongering buiten het zicht van de beheerders. Met de dieren die al eerder doodgeschoten waren, kwam de tussenscore voor de winter tot en met februari 2018 al op 1755 slachtoffers te staan. Een triest record.

2018-01Dat het deze winter totaal fout zou gaan, was aan het begin van de winter al te zien. Volgens de helikoptertelling liepen er eind oktober 2017 ongeveer 5200 in het gebied. Meer dieren dan ooit. En aan het begin van de winter was al duidelijk dat deze dieren het beschikbare voedsel volledig hadden opgevreten.

Dit was voor ons aanleiding om medio januari een brandbrief naar de directeur van Staatsbosbeheer en Gedeputeerde Staten van Flevoland te sturen. (zie de brieven op de homepage). In deze brief hebben wij gewezen op de dreigende noodsituatie en aangedrongen over te gaan tot versneld afschot van grote grazers.
Een akelige, maar onvermijdelijke ingreep. Waarom wachten tot de dieren in conditiescore 2 of 1 zouden geraken? Het niet versneld ingrijpen in het aantal grote grazers zou inhouden, dat alle 5000 herten, koeien en paarden maandenlang onnodig honger zouden moeten lijden. Terwijl in het advies van ICMO2 -hetgeen ten grondslag ligt aan het huidig beleid- al wordt aangegeven dat langdurig en onnodig lijden van de grote grazers door voedselgebrek maatschappelijk niet acceptabel is en voorkomen moet worden.

Staatsbosbeheer en Gedeputeerde Staten weigerden tot versneld afschot over te gaan en dit heeft zoals wij al vreesden tot de huidige noodsituatie geleid. In februari bleek massaal afschot nodig en ook de afgelopen weken zijn nog grote aantallen herten, paarden en koeien afgeschoten. Met zoals gemeld de akelig hoge tussenscore van 1755 dode dieren eind februari.
Lees verder.....

 

De winter duurt nog lang…

 

De winter duurt nog lang in de Oostvaardersplassen. Het is nu eind januari en in de vrije natuur en in dorp en stad zijn de eerste tekenen van het einde van de winter zichtbaar, maar in de Oostvaardersplassen zal de winter nog lang duren. De winter stelde tot op heden weinig voor. Slechts enkele nachten met een graadje vorst en rond 10 december enkele dagen met een sneeuwdek. Toch was deze winter allesbehalve gemakkelijk voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. De afgelopen weken viel er vrij wel iedere dag neerslag en stond er geregeld veel wind. En hoewel er geen sprake was van lage temperaturen hadden de enkele dagen met een sneeuwdek uiteraard wel groot effect op de conditie van de dieren. Daarna werd het niet veel beter. De dooiende sneeuw en regen veroorzaakten in december een zeer weke bodem en in die dagen is door de dieren veel schade aangericht aan de grasmat.
Lees verder…..


 

De periode van overvloed is voorbij….

 

De periode van overvloed voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen is weer voorbij en het ziet er niet naar uit dat Provincie Flevoland  snel tot een diervriendelijker beleid gaat komen voor deze dieren.
Lees verder…..

003


Oostvaardersplassen
Lees hier het artikel van 19 maart 2015


Staatsbosbeheer is de weg kwijt

Lees hier het artikel

 Paarden600

Brieven:

Datum: 17 januari 2018
Onderwerp:afschot grote grazers Oostvaardersplassen

Datum: 15 januari 2018
Onderwerp:Brief aan Staatsbosbeheer

Datum: 10 juli 2017
Onderwerp:Brief aan de statenleden

Datum: 8 februari 2017
Onderwerp: Inspraak in de Statenvergadering Duurzaamheid

Datum: 18 januari 2017
Onderwerp: Inspraak in de Statencommissie Duurzaamheid

Datum: 2 januari 2017
Onderwerp: Brief aan de Statenleden van de Provincie Flevoland

Datum: 9 augustus 2016
Onderwerp: Brief aan College van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland

Datum: 7 augustus 2016

Onderwerp: De tweede brief aan de heer S. Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer, van 9 augustus 2016

Datum: 23 mei 2016
Onderwerp: Brief van 23 mei 2016, aan directeur Thijsen van Staatsbosbeheer

Datum: 13 april 2016
Onderwerp: De TOM TOM van Frans Vera langs de kadavers in de Oostvaardersplassen


Datum: 9 maart 2016
Onderwerp: Werkbezoek Oostvaardersplassen 16 maart


Datum: 28 december 2015
Onderwerp: Beroepschrift Natura 2000-beheerplan oostvaardersplassen, 14 okt. 2015

Datum: 15 september 2015
Onderwerp: Brief aan de woordvoerders tweede kamer over de Oostvaardersplassen


Datum: 21 december 2014
Onderwerp: Zienswijze op het Beheerplan Natura 2000 Oostvaardersplassen.

Aan: De Beheer Advisie Commissie (BAC)
Datum: 8 Oktober 2014
Onderwerp:
Beheer Oostvaardersplassen (OVP)


Aan: het secretariaat Vogelbescherming Nederland
Datum: 21 juli 2014
Onderwerp: Achteruitgang Vogelrijkdom Oostvaardersplassen (OVP)

Aan: de commissieleden Provinciale Staten
Datum: vergadering woensdag 4 juni 2014

Onderwerp:  Het Cultuurgebied OVP, met de grote grazers *

Aan: de commissieleden Provinciale Staten Lelystad
Datum: vergadering donderdag 22 mei 2014

Onderwerp:  De grootste dierentuin in Nederland, de Oostvaardersplassen *

Aan: de statenleden van Provinciale Staten Flevoland
Datum: vergadering dinsdag 24 juni 2014

Onderwerp:  Het cultuurgebied, de Oostvaardersplassen *

Aan: Sub Committee on Culture, Diversity and Heritage of the European Council.
Attn: Mr. Nicos Nicolaides-chairman &  Mr. M. Roberto Fasino, head of the secretariat
Datum: vergadering dinsdag 18 maart 2014

Onderwerp: Diploma Oostvaardersplassen *

Klik op het onderwerp om de brief te lezen

 


 

logo3

...is ontstaan uit noodzaak en naar aanleiding van de onaanvaardbare situatie van de Konikpaarden, Heckrunderen en Edelherten in de Oostvaardersplassen.


vergelijking1

De situatie in de Oostvaardersplassen is een voorbeeld van jammerlijk lijden dat deze dieren bewust en weloverwogen wordt aangedaan.

De door Staatsbosbeheer 'geregisseerde' massale hongerdood is naar de mening van de stichting één van de ergste vormen van dierenmishandeling

Het is een duidelijk voorbeeld van "hoe het echt NIET moet zijn" en heeft derhalve voor de stichting dan ook de hoogste prioriteit.

vergelijking2

Daarnaast komt de stichting op voor ALLE grote grazers in Nederland.

De huidige situatie is soms van dien aard dat zij zich genoodzaakt voelt om te streven naar aanpassing van het welzijnsbeleid voor de grote grazers.

Zeker dáár waar het gaat om gecreëerde en gecultiveerde natuurgebieden in Nederland.

vergelijking3

De stichting zal niet nalaten de overheid te blijven wijzen op haar verantwoordelijkheid voor de dieren in Nederland en baseert zich hierbij op haar hoofddoelstelling:

In Nederland dient de wettelijke zorgplicht voor ALLE dieren te worden toegepast !

ALLE dieren hebben recht op zorg !

 

Hans Bulder schildert de realiteit in de Oostvaardersplassen

Oostvpls1

De realiteit in de Oostvaardersplassen in beeld gebracht door Hans Bulder

www.hansbulder.com

Het secretariaat Vogelbescherming Nederland

 

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top