Sympathisant worden

… beoogt géén winstbejag!
 
… alle geldelijke giften en bijdragen zullen dan ook alléén ten goede komen aan de dieren.
 
… bestuurders ontvangen geen salaris en vacatie.
 
… is géén actievoerende ‘partij’, maar naast het voortdurend benaderen van de politiek, media en overige verantwoordelijken, moet de stichting soms wel ‘in actie’ komen:
 
… zal de situatie van de dieren, het gehele jaar door en met name in de winter, scherp controleren.
 
… Het huidige systeem gaat ten koste van duizenden dieren die de dood vinden. Iedere winter weer. Dit beheersysteem moet worden gestopt en worden vervangen door een verantwoord natuurbeheer waarin onnodig lijden wordt voorkomen.
 
… De stichting vraagt daarom namens de grote grazers in de Oostvaardersplassen uw bescheiden financiële steun om dit alles mogelijk te maken.

ING Lelystad
 
Rekeningnummer: NL91 INGB 0005 0271 53
 
Ten name van: Stichting Welzijn Grote Grazers
 
Te Lelystad
 


Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top